Benieuwd wat een Pleziervaartuigverzekering u gaat kosten?

Bereken en sluit hier af!

Wilt u weten wat een pleziervaartuigverzekering (of bootverzekering) inhoudt? Hieronder kunt u hierover alles lezen. De dekkingen voor onze goedkope pleziervaartuigverzekering:

WA

 • Verzekerd is schade met of door het vaartuig toegebracht aan anderen
 • De verzekering is ook van kracht
 • Tijdens het slepen en gesleept worden
 • Schade dat ontstaan is tijdens het vervoer over land of water
 • Tijdens de opslag aan land

Hulpverlening

De hulpverlening bestaat o.a. uit het toezenden van onderdelen, het vervoer van de boot en personen naar een adres in Nederland en het inzetten van een vervangende schipper. Ook wordt hulp georganiseerd bij het uitvallen van het vervoermiddel of de boottrailer, waarachter/waarop de boot tijdens de reis is meegenomen.

Casco+

Verzekerd is schade aan of verlies van het vaartuig, de inboedel en/of de originele scheepsmotor (niet ouder dan 5 jaar) ontstaan door onder andere:

 • Brand, zelfontbranding, ontploffing, aanvaren, omslaan of soortgelijke gebeurtenissen (ook als gevolg van eigen gebrek)
 • Diefstal, vandalisme, verduistering, vermissing
 • Joy-varen.

Uitsluitingen:

Uitgesloten van de verzekering is o.a.:

 • De aansprakelijkheid voor schade aan zaken, die de schipper bezit, onder zich heeft of met het vaartuig vervoert
 • Schade door alcoholgebruik bij de bestuurder of schipper;
 • Wanneer er opzet;
 • Schade aan of verlies van de boot, bestaande in of voortvloeiende uit blaasvorming in kunststoffen zoals polyester, dat wordt veroorzaakt door een geleidelijk proces zoals osmose.

Uitbreidingen:

De volgende rubrieken zijn alleen verzekerd voor zover uit de polis blijkt dat de desbetreffende premie is berekend:

 • Ongevallen; deze dekking is voor als verzekerde of een mede-opvarende(n) letsel oplopen door een ongeval. Verzekerde kan een uitkering ontvangen bij overlijden en bij blijvende invaliditeit. Deze verzekering biedt niet alleen dekking bij een ongeluk aan boord, maar ook tijdens het van en aan boord gaan.
 • Volgboot; met deze dekking wordt een volgboot (t/m 10 pk) tegen dezelfde risico’s verzekerd als de hoofdboot. Schade aan de volgboot heeft geen invloed op de no-claimkorting. Tot € 5.000,- is de volgboot gratis meeverzekerd.
 • Trailer; de fabrieksgebouwde boottrailer kan worden meeverzekerd tegen brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal, vermissing en andere van buiten komende onheilen.
 • Rechtsbijstand; deze dekking geeft hulp bij juridische problemen. Dit houdt o.a. in advies over rechtspositie en het voeren van verweer tegen vorderingen en het geldend maken van vorderingen.

Bijzondere kenmerken:

Schadevergoeding pleziervaartuigen

De basis voor de schadevergoeding is dagwaarde. Voor nieuwe boten geldt een nieuwwaarde dekking van 1 jaar.

De inboedel van de boot is meeverzekerd tot 30% van de verzekerde waarde van de boot tot maximaal 35.000,-.

Het vaargebied waar deze verzekering geldig is Europa.

De eigen risico voor boten bedraagt 125,-.

Deze informatie is een summiere omschrijving van de kenmerken van dit product. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u naar de van toepassing zijnde polisvoorwaarden. Ook bij deze dekkingen variëren de eigen risico’s en polisvoorwaarden per maatschappij. In de offerte kunt u deze terugzien. Wij adviseren u hier goed naar te kijken, evenals naar de van toepassing zijnde afschrijvingsregelingen. De premie is bij deze dekking niet het belangrijkste!

Twijfelt u welke voorwaarden u wilt, dan kunt u altijd de polisvoorwaarden van de verschillende aanbieders vergelijken in het offertescherm of contact opnemen met onze klantenservice.

Benieuwd wat een Pleziervaartuigverzekering u gaat kosten?

Bereken en sluit hier af!