14 Dagen Bedenktijd

Bedenktijd bij verkoop op afstand

Indien u uw aanvraag en/of het sluiten van uw schadeverzekering heeft gedaan via telefonische verkoop of via internet, dan is er een bedenktijd van toepassing. Ofwel, na de ontvangst van de polis heeft u nog het recht om de verzekering ongedaan te maken. De bedenktijd die u krijgt is maximaal 14 dagen en gaat in op het moment dat u de polis ontvangt. Deze regeling geldt niet voor verzekeringen met een contracttermijn korter dan één jaar of voor verzekeringen waarbij uitdrukkelijk met u is overeengekomen dat deze volledig zijn uitgevoerd voordat de bedenktijd is afgelopen. Indien u van dit ‘bedenkrecht’ gebruik maakt, wordt er vanuit gegaan dat de verzekering nooit heeft bestaan.

Wenst u gebruik te maken van het recht om uw verzekering binnen de gestelde termijn op te zeggen, dan dient u dit schriftelijk of per email aan te geven met de reden van opzegging. Verder dient u binnen deze termijn de door u ontvangen polisbescheiden te retourneren naar:

Verzekering Direkt,

Dirk de Ruiterstraat 5

9581 DA Musselkanaal

info@verzekeringdirekt.nl