Dienstenwijzer

Als Verzekering Direkt vinden wij het belangrijk dat u een goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. De Dienstenwijzer voorziet u tenminste van alle informatie welke wij u conform de Wet behoren te verstrekken.

Dienstenwijzer 

Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Ons bedrijf is adviesvrij 

Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekerings-maatschappijen en/of banken.

Naam en postadres 

Verzekering Direkt

Dirk de Ruiterstraat 5 
9581 DA Musselkanaal

Tel : 0599-671012 
Email : info@verzekeringdirekt.nl 
Website: www.verzekeringdirekt.nl 

Verzekering Direkt is een handelsnaam van De Jong Financiële Diensten.

Geen zeggenschap 

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten 

Wij zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nr:12040685

Selectie van aanbieders 

Periodiek maken wij persoonlijk als organisatie een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hierbij werken wij nauw samen met vele voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering. Wanneer u dus via de website geen oplossing kunt vinden voor uw verzekeringen, adviseren wij u contact op te nemen met onze servicedesk.

Aard van onze dienstverlening 

Met de vergunning die wij hebben mogen wij adviseren en bemiddelen in: 

  • (Bedrijfs)schadeverzekeringen
  • Levensverzekeringen
  • Elektronisch geld
  • Spaarrekeningen/banksparen
  • Betaalrekeningen
  • Beleggingen volgens het nationaal regime
  • Aanvullend pensioen (derde pijler).

Wijze waarop wij beloond worden 

De kosten van onze werkzaamheden voor schadeverzekeringen worden gefinancierd door de verzekeraar waarmee wij voor u bemiddelen. Wanneer u een z.g. complex product, zoals b.v. een uitvaartverzekering, afsluit, dan berekenen wij hiervoor een éénmalige afsluitvergoeding. Over het algemeen is dit voordeliger dat dat u direct via de verzekeraar uw verzekering afsluit. 

Heeft u een klacht? 

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Bent u echter niet tevreden, dan vragen wij u dit ons dit te laten weten. Wij doen dan ons best om u weer tevreden te stellen. Vindt u dat wij niet naar uw tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u contact opnemen met de volgende onafhankelijke klachten-instantie: 

KiFiD Postbus 93257 2509 AG Den Haag
E-mail: consumenten@kifid.nl
Tel.: 0900-3552248
Ons aansluitnummer is: 300.014950

U beslist zelf welke verzekering u afsluit 

Verzekering Direkt werkt op basis van execution only. Dit houdt in dat u zelf een keuze maakt voor het product en deze zelfstandig afsluit via www.verzekeringdirekt.nl. Wij bieden u via de telefoon of via email ondersteuning bij het afsluiten van uw product en helpen u in geval van schade. Zo staat u er niet alleen voor.