Opzegservice

Download onze gratis opzegbrief

Wilt u uw huidige te dure verzekering(en) opzeggen? U kunt dit eenvoudig regelen via onze opzegbrief. Vul deze helemaal in en stuur deze vervolgens naar de huidige verzekeringsmaatschappij of naar ons via info@verzekeringdirekt.nl. Wanneer u hulp nodig heeft, dan helpen wij u graag. Onze helpdesk is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 09.00 uur en 17.00 uur op telefoonnummer 0599-671012 of via info@verzekeringdirekt.nl

Download hier onze opzegbrief

Nieuwe regeling voor opzeggen en verlengen van verzekering

Vanaf 1 januari 2010 zit u nooit meer te lang vast aan een te dure verzekering. Verzekeraars stopten toen namelijk met het stilzwijgend verlengen van particuliere schadeverzekeringen. Zij moeten u voortaan tijdig melden op welke datum uw polis wordt verlengd. Ook kunt u eenvoudiger opzeggen. Dit vergroot uw keuzevrijheid, zodat u sneller profiteert van een goedkoper of beter aanbod. Verzekering Direkt zet alle informatie voor u op een rij.

Looptijd en opzegtermijn

  • Alle verzekeringen die na 1 januari 2010 zijn afgesloten, hebben een looptijd van één jaar. Na dit verzekeringsjaar kunt u de polis dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
  • Voorbeeld: u sluit op 14 januari 2019 een verzekering voor uw auto af voor 1 jaar. Op 14 december 2019 kunt u deze dan opzeggen per 14 januari 2020 en hierna maandelijks met een opzegtermijn van 1 maand. Bij sommige verzekeraars is zelfs dagelijkse opzegging mogelijk.
  • Verandert u van auto of eigenaar of veranderd uw risicoadres bij b.v. een inboedelverzekering of opstalverzekering, dan kunt u ook uw Verzekering Direkt beëindigen.
  • Wisselt u van verzekeraar, dan gaat u een nieuw contract aan. Hiervan is de looptijd ook weer één jaar. Maar na het eerste jaar geldt wederom een opzegtermijn van één maand.

Verdwijnen meerjarige contracten?

Nee, verzekeraars mogen na 1 januari 2010 nog steeds meerjarige contracten aanbieden waardoor ze extra korting verlenen. Bijvoorbeeld een opstalverzekering met een looptijd van 5 jaar. U moet er dan via een dubbele handtekening nadrukkelijk op worden gewezen, dat het om een langere overeenkomst gaat. U kunt een dergelijk contract niet tussentijds opzeggen. Ook niet na het eerste jaar van de overeengekomen looptijd. Pas als de gehele verzekeringsduur is verstreken, wordt het meerjarige contract omgezet in een jaarcontract (tenzij u zelf anders wenst). Vanaf dan is de verzekering pas weer dagelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één maand.

Voor welke verzekeringen geldt de nieuwe regeling?

  • De nieuwe regeling geldt alleen voor alle schadeverzekeraars
  • Zorgverzekeraars informeren u nu al elk jaar vóór 19 november tegen welke voorwaarden u komend kalenderjaar verzekerd bent. U heeft dan tot en met 31 december om uw zorgverzekering op te zeggen. Vervolgens heeft u tot 31 december de tijd om u aan te melden bij een nieuwe zorgverzekeraar.

Terug naar klantenservice